Montaż profilu okapowego K40

Film instruktażowy pokazujący jak zamontować profil okapowy balkonowy K40 wraz z akcesoriami na balkonie z posadzką z płytek ceramicznych ułożonych na zaprawie klejowej i z izolacją z zaprawy uszczelniającej.

Transkrypcja filmu

Strefa okapowa to miejsce, od którego najczęściej rozpoczyna się destrukcja tarasów i balkonów. Do największych problemów należy zaliczyć pękające, a w konsekwencji rozstrzelnione krawędzie posadzek oraz korodujące okapniki, wykonane z tradycyjnych powlekanych blach stalowych.

Firma Renoplast zaprojektowała i produkuje nowoczesne profile okapowe dostosowane do wszystkich systemów tarasowo-balkonowych oferowanych przez czołowych producentów chemii budowlanej. Wieloletnie użytkowanie oraz przeprowadzone badania wykazały, że profile firmy Renoplast zapewniają pełną odporność na korozję i czynniki atmosferyczne, szczelność w strefach okapowych, prosty i szybki montaż, wieloletnie użytkowanie bez konieczności odnawiania, estetyczny wygląd. Przykład zastosowania profilu okapowego K40 na balkonie w najbardziej popularnym rozwiązaniu systemowym z użyciem hydroizolacji z zaprawy uszczelniającej i posadzki z płytek ceramicznych.

Przed przystąpieniem do pracy należy odpowiednio zaprojektować spadek, ewentualne dylatacje oraz układ okładziny tarasu i balkonu. Prawidłowo wykonany spadek powinien być uformowany na płycie konstrukcyjnej tarasu lub balkonu i wynosić minimum 1,5%. Stosując się do zaleceń producenta zaprawy wyrównawczej, właściwie przygotowujemy powierzchnię podkładu, na którą będzie nakładana. Wzdłuż krawędzi balkonu lub tarasu powinno zostać wykonane zagłębienie o szerokości około 80 mm i głębokości 3-4 mm. Takie zagłębienie umożliwi prawidłowy montaż profili okapowych. Można je wykonać na kilka sposobów. Prezentujemy rozwiązanie z użyciem zaprawy wyrównawczej i szablonów montażowych z tworzywa ABS dostępnych z profilami.


Wzdłuż krawędzi układamy szablon montażowy, a następnie na całej powierzchni nakładamy warstwę zaprawy wyrównawczej do górnej powierzchni szablonu.
Po związaniu zaprawy usuwamy szablon, uzyskując uskok o właściwych wymiarach, a na pozostałej powierzchni, równy i mocny podkład pod warstwę hydroizolacji.
Montaż rozpoczynamy od osadzenia narożników i zaznaczenia miejsc pod otwory dla mocowania kołków. Wiercimy otwory i osadzamy koszulki kołków. Ponownie osadzamy narożniki i wstępnie mocujemy wkrętami. Następna czynność to wymierzenie odcinków prostych. Profile należy tak wymierzać, aby przy ścianach pozostawić miejsce umożliwiające montaż odbojnika przyściennego, a na łączeniach profili przerwy dylatacyjne o szerokości około 2 mm. Profile przycinamy piłką do metalu lub właściwą do cięcia malowanych profili aluminiowych piłą mechaniczną.
Układamy profile proste, a następnie zaznaczamy miejsca mocowania kołków. Odkładamy profile, wiercimy otwory i osadzamy koszulki kołków. Do narożników i profili prostych mocujemy pionowe łączniki dylatacyjne. Następnie w narożach układamy cienką warstwę zaprawy uszczelniającej i osadzamy narożniki z częściowym wkręceniem wkrętów.

Profile proste osadzamy podobnie jak narożniki na zaprawie uszczelniającej, dbając o ich właściwe ułożenie. Po wstępnym związaniu zaprawy uszczelniającej dokręcamy wkręty. W miejscach łączeń od czoła mocujemy łączniki L30 L40 a od spodu poziome łączniki dylatacyjne. Powstałą szczelinę dylatacyjną na całej długości wypełniamy elastyczną masą uszczelniającą, właściwą do zewnętrznych zastosowań. Kolejnym etapem jest prawidłowe uszczelnienie połączenia profili z podkładem. Czynność tą wykonujemy z użyciem taśmy wzmacniającej i zaprawy uszczelniającej. Na odpowiednią długość wymierzamy odcinki taśmy wzmacniającej, następnie na szerokości profilu i częściowo podkładu, układamy warstwę z zaprawy uszczelniającej i wtapiamy w nią taśmę wzmacniającą, dbając, aby pod taśmą nie pozostały pęcherze powietrza. Przed związaniem zaprawy uszczelniającej zrywamy taśmę ochraniającą otwory odwadniające. Wzdłuż połączenia płyty balkonu ze ścianą budynku, wklejamy na zaprawie uszczelniającej taśmę wzmacniającą. Dodatkowo miejsca połączeń profili ze ścianą budynku oraz wszystkie miejsca narożne wzmacniamy narożnikami. Do uszczelnienia strefy progowej drzwi balkonowych stosujemy taśmę wzmacniającą z paskiem butylu, za którego pośrednictwem łączymy taśmę z progiem drzwi, a pozostałą część wklejamy na zaprawie uszczelniającej. Następną czynnością jest ułożenie dwóch warstw zaprawy uszczelniającej na całej powierzchni podkładu. Warstwę hydroizolacji z zaprawy uszczelniającej wykonujemy zgodnie z kartami technicznymi i wytycznymi producentów hydroizolacji.

Po związaniu zaprawy uszczelniającej przystępujemy do przyklejenia płytek. Do osłony otworów odwadniających profili można użyć już wcześniej wykorzystywany szablon. Do klejenia płytek używamy wysokoelastycznej zaprawy klejowej, właściwe do zastosowania na zewnątrz. Układanie płytek rozpoczynamy od linii profili okapowych, pamiętając o pozostawieniu pomiędzy krawędzią płytek a noskiem profilu szczeliny o szerokości 6 mm. Płytki dobierać w wymiarach nie większych niż 30 cm x 30 cm w kolorach jasnych i o nasiąkliwości poniżej 3%. Minimalna szerokość spoiny powinna wynosić 6 mm, a materiał wypełniający spójny i właściwy do zastosowań na tarasach i balkonach. W szczelinie pomiędzy noskiem profilu a krawędzią posadzki układamy sznur dylatacyjny o średnicy 6 mm. Od góry szczelinę wypełniamy elastyczną masą uszczelniającą, właściwą do zewnętrznych zastosowań. Podobnie postępujemy przy wypełnieniach przerw dylatacyjnych posadzki. Dylatacje powinny być tak wykonane, aby tworzyć pola o wymiarach nie większych niż 2 m x 2 m. Ostatnią czynnością jest montaż haków rynnowych MG 75. Haki rynnowe produkowane przez firmę Renoplast dostosowane są do montażu rynien PVC firmy Marley i Gamrat o średnicy 75 mm. W przypadku wyboru rynny firmy Marley pozostawiamy hak w niezmienionej formie, a w przypadku wyboru rynny Gamrat, odcinamy górny element zaczepu haka. Haki mocujemy za pośrednictwem dołączonych do opakowania wkrętów ze stali nierdzewne. Konstrukcja haka umożliwia montaż i łatwą regulację spadków rynien.

Zastosowanie profili okapowych firmy Renoplast, dobór właściwych materiałów oraz dobre wykonanie umożliwi wieloletnie użytkowanie tarasów i balkonów, a także pozwoli, aby ten element budynków stał się jego ozdobą.

Liczba ocen: 98 Film: Montaż profilu okapowego K40 Otrzymana ocena: 4.8 / 5

Oceń ten film