Montaż okapników balkonowych K30

Transkrypcja filmu

Dzisiaj pokażemy jak wykonać remont tarasu ze schodami. Taras zostanie wykonany w technologii posadzki podniesionej wentylowanej z użyciem profili W35, profilu bocznego oraz podkładek SMART.

Usuwamy skorodowaną i zniszczoną posadzkę oraz warstwy pod posadzkowe a następnie wykonujemy nowy podkład cementowy pamiętając aby wzdłuż krawędzi formować kilkumilimetrowy uskok pod montaż profili okapowych.

Zaczynamy od montażu narożników, a następnie od odpowiednio przyciętych profili prostych z wcześniej wsuniętym kołnierzem PVC.Należy pamiętać o pozostawieniu 2 mmm szczeliny dylatacyjnej pomiędzy profilami. Na połączenia profili okapowych zakładamy łącznik LW35. Izolacje z membrany PVC łączymy z profilem okapowym W35 zgrzewając ją z kołnierzem PVC.

Następnie poprzez wsunięcie krawędzi membrany PVC w specjalnie uformowane zagłębienie w górnej części profilu wykonujemy połączenie z profilem bocznym W35B.

Płytki posadzkowe - zarówno na stopniach jak i na posadzce tarasu układamy na podkładkach SMART. Nierówności podłoża niwelujemy krążkami dystansowymi o grubościach wynoszących odpowiednio: 0,5 mm; 1mm; 2mm i 3mm. Opcjonalnie szczeliny powstałe pomiędzy płytkami oraz przy styku profilu z płytką wypełniamy materiałem stale plastycznym - w tym przypadku został zastosowany MS polimer.

Taras wykonany w technologii posadzki podniesionej wentylowanej przy użyciu profilu W35 oraz podkładek SMART firmy RENOPLAST posiada wiele zalet: między innymi eliminuje problem wnikania pod posadzkę zanieczyszczeń blokujących odpływ wody oraz wiążących się z tym przykrych zapachów pochodzących z zalegających i gnijących pod posadzką liści i innych naturalnych zanieczyszczeń.

Liczba ocen: 90 Film: Montaż okapników balkonowych W35 na tarasie naziemnym ze schodami Otrzymana ocena: 4.8 / 5

Oceń ten film