Montaż profilu okapowego K301

Film instruktażowy pokazujący krok po kroku jak zamontować Listwy okapowe balkonowe K301 wraz z akcesoriami na balkonie z posadzką z płytek ceramicznych ułożonych na zaprawie klejowej oraz z izolacją z zaprawy uszczelniającej.

Transkrypcja filmu

Strefa okapowa to miejsce, od którego najczęściej rozpoczyna się destrukcja tarasów i balkonów. Do największych problemów należy zaliczyć korozję okapników wykonanych z tradycyjnych powlekanych blach stalowych oraz pękające, a w konsekwencji rozstrzelnione krawędzie posadzek.

Firma Renoplast zaprojektowała i produkuje nowoczesne profile okapowe dostosowane do wszystkich systemów tarasowo-balkonowych oferowanych przez czołowych producentów chemii budowlanej. Wieloletnie użytkowanie oraz przeprowadzone badania wykazały, że profile firmy Renoplast zapewniają pełną odporność na korozję i czynniki atmosferyczne, szczelność w strefach okapowych, prosty i szybki montaż, wieloletnie użytkowanie bez konieczności odnawiania, estetyczny wygląd. Przykład zastosowania profilu K301 na balkonie z posadzką ceramiczną na zaprawie klejowej z uszczelnieniem pod płytkowym z zaprawy uszczelniającej. Wzdłuż krawędzi balkonu lub tarasu w podkładzie powinno zostać wykonane zagłębienie o szerokości około 80 mm i głębokości 3-4 mm, które umożliwi prawidłowy montaż profili okapowych. Można je wykonać na kilka sposobów, np. poprzez zatopienie w świeżej zaprawie cementowej szablonu montażowego z zatarciem zaprawy do jego górnej powierzchni. Po związaniu zaprawy usuwamy szablon, uzyskując uskok o właściwych wymiarach. Na tak przygotowanym podkładzie układamy narożniki, celem wyznaczenia miejsc mechanicznego mocowania. W miejscach tych wiercimy otwory, osadzamy koszulki kołków i ponownie układamy narożniki. Następną czynnością jest wymierzenie odcinków prostych. Wymierzając odcinki proste, należy pozostawić na łączeniach profili przerwy dylatacyjne o szerokości około 2 mm. Profile przycinamy piłą do metalu lub właściwą do cięcia malowanych profili piłą mechaniczną. Profile dochodzące do elementów stałych budynku powinny mieć długość uwzględniającą wymiary odbojnika przyściennego. W miejscach łączenia profili i narożników mocujemy poziome łączniki dylatacyjne. Montaż profili okapowych rozpoczynamy od ułożenia narożników na cienkiej warstwie zaprawy uszczelniającej z częściowym wkręceniem wkrętów. Podobnie postępujemy przy osadzaniu profili prostych. Po wstępnym związaniu zaprawy uszczelniającej dokręcamy wkręty. Powstałą szczelinę dylatacyjną na całej długości wypełniamy elastyczną masą uszczelniającą, właściwą do zewnętrznych zastosowań. W miejscach połączeń profili prostych i narożników mocujemy łączniki L301. Kolejnym etapem jest wzmocnienie krawędzi styku profilu z podkładem. Na szerokości profilu i częściowo podkładu układamy warstwę z zaprawy uszczelniającej i wtapiamy taśmę wzmacniającą, dbając, aby pod taśmą nie pozostały pęcherze powietrza. Wzdłuż połączenia płyty balkonu ze ścianą budynku wklejamy na zaprawie uszczelniającej taśmę wzmacniającą, a wszystkie miejsca narożne wzmacniamy narożnikami. Do uszczelnienia strefy progowej drzwi balkonowych stosujemy taśmę wzmacniającą z paskiem butylu, za którego pośrednictwem łączymy taśmę z progiem drzwi, a pozostałą część wklejamy na zaprawie uszczelniającej. Następną czynnością jest ułożenie dwóch warstw zaprawy uszczelniającej na całej powierzchni podkładu. Warstwę zaprawy wykonujemy zgodnie z kartami technicznymi i wytycznymi producentów. Na długości cokołu układamy ocieplenie o grubości uwzględniającej cokolik posadzki. Następnie przystępujemy do układania płytek ceramicznych na zaprawie klejowej, używamy do tego celu zaprawy klejowej właściwej do zastosowania na zewnątrz. Układanie płytek rozpoczynamy od linii profili okapowych. Płytki należy dobierać w wymiarach nie większych niż 30 cm x 30 cm w kolorach jasnych i o nasiąkliwości mniejszej od 3%. Minimalna szerokość spojeń powinna wynosić 6 mm, a materiał wypełniający spojenia odpowiedni do zastosowań na tarasach i balkonach. Przerwy dylatacyjne posadzki wypełniamy właściwym do zastosowań zewnętrznych uszczelnieniem elastycznym. Ostatnią czynnością jest zdjęcie taśmy ochronnej z profili. Zastosowanie profili okapowych firmy Renoplast, dobór właściwych materiałów oraz dobre wykonanie umożliwi wieloletnie użytkowanie tarasów i balkonów, i sprawi, że ten element budynku stanie się jego ozdobą.

Liczba ocen: 71 Film: Montaż profilu okapowego K301 Renoplast Otrzymana ocena: 4.7 / 5

Oceń ten film