Montaż profilu okapowego K100

Film instruktażowy pokazujący krok po kroku jak zamontować profil okapowy K100 wraz z akcesoriami na balkonie z posadzką z płytek ceramicznych ułożonych na zaprawie klejowej oraz z izolacją z zaprawy uszczelniającej. 

Transkrypcja filmu

Strefa okapowa to miejsce, od którego najczęściej rozpoczyna się destrukcja tarasów i balkonów. Do największych problemów należy zaliczyć korozję okapników, wykonanych z tradycyjnych powlekanych blach stalowych oraz pękające, a w konsekwencji rozstrzelnione krawędzie posadzek. Firma Renoplast zaprojektowała i produkuje nowoczesne profile okapowe dostosowane do wszystkich systemów tarasowo-balkonowych oferowanych przez czołowych producentów chemii budowlanej. Wieloletnie użytkowanie oraz przeprowadzone badania wykazały, że profile firmy Renoplast zapewniają pełną odporność na korozję i czynniki atmosferyczne, szczelność w strefach okapowych, prosty i szybki montaż, wieloletnie użytkowanie bez konieczności odnawiania, estetyczny wygląd.

Przykład zastosowania profilu okapowego K100 na balkonie z posadzką ceramiczną na zaprawie klejowej z uszczelnieniem pod płytkowym z zaprawy uszczelniającej.

Wzdłuż krawędzi balkonu lub tarasu, w podkładzie powinno zostać wykonane zagłębienie o szerokości około 60 mm i głębokości 3-4 mm. Umożliwi ono prawidłowy montaż profili okapowych. Można je wykonać na kilka sposobów, np. poprzez zatopienie w świeżej zaprawie cementowej szablonu montażowego z zatarciem zaprawy do jego górnej powierzchni. Po związaniu zaprawy usuwamy szablon, uzyskując uskok o właściwych wymiarach. Na tak przygotowanym podkładzie układamy narożniki, celem wyznaczenia miejsc mechanicznego mocowania. W miejscach tych wiercimy otwory, osadzamy koszulki kołków i ponownie układamy narożniki. Następną czynnością jest wymierzenie odcinków prostych. Wymierzając odcinki proste należy pozostawić na łączeniach profili przerwy dylatacyjne o szerokości około 2 mm. Profile przycinamy piłą do metalu lub właściwą do cięcia malowanych profili piłą mechaniczną. Montaż okapników rozpoczynamy od ułożenia narożników na cienkiej warstwie zaprawy uszczelniającej z częściowym wkręceniem wkrętów. Podobnie postępujemy przy osadzaniu profili prostych. Po wstępnym związaniu zaprawy uszczelniającej dokręcamy wkręty. W miejscach połączeń profili prostych i narożników mocujemy łączniki L100. Powstałą szczelinę dylatacyjną na całej długości wypełniamy elastyczną masą uszczelniającą, właściwą do zewnętrznych zastosowań. Kolejnym etapem jest wzmocnienie krawędzi styku profilu z podkładem, na szerokości profilu i częściowo podkładu układamy warstwę zaprawy uszczelniającej i wtapiamy w taśmę wzmacniającą, dbając, aby pod taśmą nie pozostały pęcherze powietrza. Wzdłuż połączenia płyty balkonu ze ścianą budynku wklejamy na zaprawie uszczelniającej taśmę wzmacniającą, a wszystkie miejsca narożne wzmacniamy narożnikami. Do uszczelnienia strefy progowej drzwi balkonowych stosujemy taśmę wzmacniającą z paskiem butylu, za którego pośrednictwem łączymy taśmę z progiem drzwi, a pozostałą część wklejamy na zaprawie uszczelniającej. Przed przystąpieniem do wykonywania warstw zaprawy uszczelniającej na całej powierzchni podkładu zalecamy zabezpieczenie zewnętrznej powierzchni okapników przy użyciu taśmy malarskiej. Dzięki temu na powierzchni profili nie pozostaną trudne do usunięcia ślady z zaprawy. Warstwę zaprawy uszczelniającej wykonujemy zgodnie z kartami technicznymi i wytycznymi producentów. Przed przystąpieniem do układania płytek ceramicznych również zalecamy zabezpieczyć powierzchnię profili przed zabrudzeniem ich zaprawą klejową. Posadzkę układamy używając do tego celu zaprawy klejowej, właściwej do zastosowania na zewnątrz. Układanie płytek rozpoczynamy od linii profili okapowych. Zaprawę tworzącą czoło posadzki wygładzamy, używając szpachelki do fugowania. Płytki należy dobierać w wymiarach nie większych niż 30 cm x 30 cm w kolorach jasnych i o nasiąkliwości mniejszej od 3 %.

Minimalna szerokość spoin powinna wynosić 6 mm, a materiał wypełniający spoiny odpowiedni do zastosowania na tarasach i balkonach. Przerwy dylatacyjne posadzki wypełniamy właściwym do zastosowań zewnętrznych uszczelnienie elastyczne. Zastosowanie profili okapowych firmy Renoplast, dobór właściwych materiałów oraz dobre wykonanie umożliwi wieloletnie użytkowanie tarasów i balkonów i sprawi, że ten element budynku stanie się jego ozdobą.

Liczba ocen: 108 Film: Montaż profilu okapowego K100 Otrzymana ocena: 4.8 / 5

Oceń ten film