PROFIL W30R

GŁÓWNY ELEMENT SYSTEMU

Rozbudowana wersja profilu W30 z możliwością montażu rynny przy użyciu uchwytów MG75.