PROFIL K40

GŁÓWNY ELEMENT SYSTEMU

Rozbudowana wersja profilu K40 z możliwością montażu rynny.