PROFIL K30

GŁÓWNY ELEMENT SYSTEMU

Najbardziej popularny profil o szerokim oparciu na podkładzie zapewniający szczelność okapu z jednoczesnym odprowadzeniem wilgoci z warstw podposadzkowych.