3D Model

Ral 7024

Ral 7037

RAL 8019

PROFIL K100R

GŁÓWNY ELEMENT SYSTEMU

Profil okapnikowy do posadzek ceramicznych układanych na zaprawie klejowej z uszczelnieniem pod płytkowym z zaprawy uszczelniającej. Profil K100R umożliwia systemowy montaż rynny R50.