PROFIL K100

GŁÓWNY ELEMENT SYSTEMU

Ekonomiczny profil okapnikowy do posadzek ceramicznych układanych na zaprawie klejowej z uszczelnieniem pod płytkowym z zaprawy uszczelniającej.