3D Model

Ral 7024

Ral 7037

RAL 8019

PROFIL K100

GŁÓWNY ELEMENT SYSTEMU

Ekonomiczny profil okapnikowy do posadzek ceramicznych układanych na zaprawie klejowej z uszczelnieniem pod płytkowym z zaprawy uszczelniającej.