Okap balkonowy K35

K35 – najbardziej uniwersalny profil balkonowy dla posadzek ceramicznych układanych na zaprawie klejowej. Wykonywany również w wersji łukowej. Możliwość montażu rynny aluminiowej R50.

Okapnik balkonowy K30

K30 – jest najbardziej popularnym i funkcjonalnym profilem balkonowym dla posadzek ceramicznych układanych na zaprawie klejowej

Profil okapowy K100

K100 – jest najbardziej ekonomicznym profilem balkonowym dla posadzek ceramicznych układanych na zaprawie klejowej.

Listwa okapowa balkonowa K301

K301 – jest profilem balkonowym dla posadzek ceramicznych układanych na zaprawie klejowej. Posiada charakterystyczny kształt pozwalający na szersze maskowanie czoła balkonu.

 

Profil okapowy balkonowy K40

K40 – jest profilem posiadającym wszystkie cechy profilu balkonowego K30, dodatkowo jego budowa umożliwia montaż rynny Gamrat o średnicy 75 mm przy użyciu haków rynnowych G75.

Profil okapnikowy K50

K50 – to profil balkonowy stosowany z użyciem mat drenażowych. Zalecany przy konieczności ograniczenia grubości warstw tarasowych.