Mata drenażowa T50

T50 – dla posadzek ceramicznych na zaprawie klejowej, układanych na tzw. podłożach krytycznych

 

Mata drenująca T60

T60 – dla tarasów z posadzkami drenażowymi wykonanymi z płyt kamiennych,
betonowych lub ceramicznych układanych na podkładzie z kruszywa łamanego.