Montaż profilu schodowego SC1

Mario budowlaniec układa płytki przy użyciu profilu schodowego SC1.