Montaż profilu okapowego K62 / PCV

Film instruktażowy pokazujący montaż profilu okapowy K62 na tarasie z posadzką z płytek kamiennych, betonowych lub ceramicznych grubowarstwowych na podkładzie z kruszywa łamanego z izolacją z membrany PVC.