Montaż profilu okapowego K60

Film instruktażowy pokazujący montaż profilu okapowego K60 na tarasie z posadzką z płytek kamiennych, betonowych lub ceramicznych grubowarstwowych na podkładzie z kruszywa łamanego z izolacją z materiałów bitumicznych, mineralnych lub żywicznych.