(+48) 33 863 78 89

Przykłady zastosowań tarasowych

W30R - Profil okapowy
Binary Data Przykładowe zastosowanie DWG{b}-taras z posadzką z płyt grubowarstowych{/b}
PDF icon Przykładowe zastosowanie PDF{b}-taras z posadzką z płyt grubowarstowych{/b}
W30 - Profil okapowy
Binary Data Przykładowe zastosowanie DWG{b}-taras z posadzką z płyt grubowarstowych{/b}
PDF icon Przykładowe zastosowanie PDF{b}-taras z posadzką z płyt grubowarstowych{/b}
K70 - Profil okapowy
PDF icon Przykładowe zastosowanie PDF {b}taras z posadzką na izolacji z materiałów bitumicznych, mineralnych lub żywicznych{/b}
K100 – Profil okapowy
PDF icon Przykładowe zastosowanie PDF{b}-taras z posadzką z płytek ceramicznych z izolacją z zaprawy uszczelniającej{/b}
Binary Data Przykładowe zastosowanie DWG{b}-taras z posadzką z płytek ceramicznych z izolacją z zaprawy uszczelniającej{/b}
K60 – Profil okapowy
PDF icon Przykładowe zastosowanie PDF{b}-taras z posadzką z płytek kamiennych na podkładzie z kruszywa łamanego{/b}
Binary Data Przykładowe zastosowanie DWG {b}-taras z posadzką z płytek kamiennych na podkładzie z kruszywa łamanego{/b}
PDF icon Przykładowe zastosowanie PDF{b}- taras naziemny{/b}
Binary Data Przykładowe zastosowanie DWG{b}- taras naziemny{/b}
K50 – Profil okapowy
PDF icon Przykładowe zastosowanie PDF {b}-taras z posadzką z płytek ceramicznych z izolacją z zaprawy uszczelniającej{/b}
Binary Data Przykładowe zastosowanie DWG {b}-taras z posadzką z płytek ceramicznych z izolacją z zaprawy uszczelniającej{/b}
Binary Data Przykładowe zastosowanie 2 DWG {b}-taras z posadzką z płytek ceramicznych z izolacją z zaprawy uszczelniającej{/b}
PDF icon Przykładowe zastosowanie 2 PDF {b}-taras z posadzką z płytek ceramicznych z izolacją z zaprawy uszczelniającej{/b}
K40 – Profil okapowy
PDF icon Przykładowe zastosowanie PDF{b}-taras z posadzką z płytek ceramicznych z izolacją z zaprawy uszczelniającej{/b}
Binary Data Przykładowe zastosowanie DWG{b}-taras z posadzką z płytek ceramicznych z izolacją z zaprawy uszczelniającej{/b}
K301 – Profil okapowy
PDF icon Przykładowe zastosowanie PDF{b}-taras z posadzką z płytek ceramicznych z izolacją z zaprawy uszczelniającej{/b}
Binary Data Przykładowe zastosowanie DWG{b}-taras z posadzką z płytek ceramicznych z izolacją z zaprawy uszczelniającej{/b}
K30 – Profil okapowy
PDF icon Przykładowe zastosowanie PDF{b}-taras z posadzką z płytek ceramicznych z izolacją z zaprawy uszczelniającej{/b}
Binary Data Przykładowe zastosowanie DWG{b}-taras z posadzką z płytek ceramicznych z izolacją z zaprawy uszczelniającej{/b}
K20 – Profil okapowy
PDF icon Przykładowe zastosowanie PDF {b}- taras z posadzką żywiczną z barwnych kamieni naturalnych{/b}
Binary Data Przykładowe zastosowanie DWG{b}- taras z posadzką żywiczną z barwnych kamieni naturalnych{/b}