(+48) 33 863 78 89

PRZETARGI

25.11.2016 r.

Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, iż zakończono postępowanie ofertowe nr III/2016 na Dostawę, montaż i uruchomienie kompletnej linii technologicznej do malowania proszkowego.

Po zsumowaniu największą liczbę punktów otrzymała firma: Serwis-Tech s.c.

Projekt Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne. Temat wniosku „Produkcja profili uniwersalnych do wykończenie zewnętrznych elementów budynków.” Nabór z 20 czerwca 2016 r.

Dziękujemy za złożone oferty i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych postępowaniach ofertowych.

22.11.2016 r.

Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, iż zakończono postępowanie ofertowe nr IV/2016 na dostawę, montaż i uruchomienie kompletnej linii technologicznej do produkcji budowlanej maty drenażowo-kompensacyjnej.

Po zsumowaniu największą liczbę punktów otrzymała firma: „TEKIELAK WIESŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE EXPORT-IMPORT”.

Projektu pod nazwą „WDROŻENIE BUDOWLANEJ MATY DRENAŻOWO-KOMPENSACYJNEJ” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej III: Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP.
Dziękujemy za złożone oferty i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych postępowaniach ofertowych.

02.11.2016 r.

Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, iż zakończono postępowanie ofertowe nr II/2016 na
kompleksowe wykonawstwo robót budowlanych związanych z rozbudową istniejącego zakładu o
halę produkcyjną wraz z kotłownią gazową.
Po zsumowaniu największą liczbę punktów otrzymała firma: „Spin” Urządzenia i Systemy Grzewcze Marek Talik

Projekt Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III:
Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne. Temat wniosku „Produkcja profili
uniwersalnych do wykończenie zewnętrznych elementów budynków.” Nabór z 20 czerwca 2016 r.
Dziękujemy za złożone oferty i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych postępowaniach
ofertowych.

28.10.2016 r.

Zaproszenie do złożenia ofery na:

"Dostawę, montaż i uruchomienie kompletnej linii technologicznej do produkcji budowlanej maty drenażowo-kompensacyjnej."

Zaproszenie do złożenia oferty - tutaj

Załączniki - tutaj

28.10.2016
Uprzejmie informujemy, że termin składania ofert na przetarg dotyczący "Dostawy, montażu i uruchomienia kompletnej linii technologicznej do malowania proszkowego zaplanowanego w złożonym wniosku aplikacyjnym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne." zostaje wydłużony do 21.11.2016.

20.10.2016

Zaproszenie do złożenia ofery na:

Dostawę, montaż i uruchomienie kompletnej linii technologicznej do malowania proszkowego zaplanowanego w złożonym wniosku aplikacyjnym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.

Zaproszenie do złożenia oferty - tutaj

Załączniki - tutaj

12.10.2016

Zaproszenie do złożenia ofery na:

Kompleksowe wykonawstwo robót budowlanych związanych z rozbudową istniejącego zakładu o halę produkcyjną wraz z kotłownią gazową.

Zaproszenie do złożenia oferty - tutaj

Załączniki - tutaj

Dokumentacja projektowa - tutaj

04.10.2016 r.

Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, iż zakończono postępowanie ofertowe nr I/2016 na
wykonanie, dostawę i montaż elementów prefabrykowanej konstrukcji hali .
Po zsumowaniu największą liczbę punktów otrzymała firma: Pekabex BET S.A.

Projekt Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III:

Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne. Temat wniosku „Produkcja profili
uniwersalnych do wykończenia zewnętrznych elementów budynków.” Nabór z 20 czerwca 2016 r.
Dziękujemy za złożone oferty i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych postępowaniach
ofertowych.

12.09.2016

Zaproszenie do złożenia ofery na:

Wykonanie, dostawę i montaż elementów prefabrykowanej konstrukcji hali.

Zaproszenie do złożenia oferty - tutaj

Załączniki - tutaj

Dokumentacja projektowa - tutaj