(+48) 33 863 78 89

Podkładka tarasowa SMART

Podkładki tarasowe SMART są częścią systemu umożliwiającego wykonanie posadzek balkonów tarasów podniesionych (wentylowanych) z drenażowym odprowadzeniem wody. Stanowią stabilne podparcie dla układanych płyt kamienny, betonowych lub ceramicznych grubowarstwowych, tworząc przestrzeń pomiędzy podłożem i płytką dla spływu wody opadowej. Zwykle podłożem jest izolacja przeciw wodna wykonana w zależności od wyboru z bitumicznych materiałów rolowych, membran EPDM lub PVC, czy mineralnych zapraw uszczelniających. Posadzki z zastosowaniem podkładek SMART mogą być wykonywane przez cały rok, jeśli tylko pozwalają warunki atmosferyczne. Jednocześnie charakteryzują się wysoką trwałością wynikającą z braku sztywnych materiałów wiążących, jak zaprawy na bazie cementu.

Informacje techniczne
Zastosowanie:
Materiał:
Ciężar
41 g
Wymiary
148 x 148 x 12 mm