Kruszywo łamane frakcji 2-8

Kruszywo łamane
Warstwa drenażowa dla tarasów w systemie z profilami okapowymi K60 oraz K62.

Łamane kruszywo bazaltowe stanowi podbudowę przy wykonywaniu tarasów z posadzką z płytek z kamieni naturalnych, betonowych lub ceramicznych grubowarstwowych. 

Jednocześnie stanowi doskonałą warstwę drenażową dla tarasów budowanych w systemie z profilami okapowymi K60 oraz K62.

Informacje techniczne
Wymiary
Kruszywo bazaltowe łamane - frakcja 2-8mm
Opakowanie
worki 25 kg