Aktualności

Trudne detale tarasów i balkonów - dylatacja brzegowa
27 Marzec 2015
Zaprojektowanie detali balkonu czy tarasu może przysparzać pewnych trudności. Kolejnym z newralgicznych miejsc, wymagających szczególnej uwagi i decydujących o poprawności wykonania całej konstrukcji są dylatacje brzegowe.  Izolacje nr 1/1/2015 - Artykuł autorstwa Mgr inż. Macieja Rokiela Drugi z...
Próg drzwiowy na balkonie
27 Marzec 2015
Balkon i taras to elementy konstrukcyjne budynku zwiększające jego wartość użytkową. Możliwości ich wykorzystania są ogromne: od miejsca przeznaczonego na wypoczynek do przedłużenia salonu. Aby jednak ten element nie sprawiał użytkownikowi problemów, konieczne jest pokonanie kilku trudności...
Renoplast obecny na targach BAU 2015
10 Styczeń 2015
W dni­ach 19 – 24 sty­cz­nia można nas było spotkać tar­gach BAU 2015w Monachium. Międzynarodowe Targi Monachijskie (Messe Muenchen International - MMI) należą do największych i najnowocześniejszych centrów targowych na świecie. Rocznie organizują w Monachium około 40 imprez targowych...
10 Październik 2014
„Dzień z tarasami i balkon­ami” w sieci­ach sklepów Cas­torama.  Na wyz­nac­zonych stoiskach przez cały miesiąc nasi przed­staw­iciele doradza jak poprawnie wykonać taras lub balkon oraz odpowiedzą na wszys­tkie tech­niczne pytania.    Ter­miny spotkań:  Sob­ota 22 listopada  Warszawa Pop­u­larna ...
05 Październik 2014
Na przełomie wakacji w mag­a­zynie Inżynier budown­ictwa 7⁄8 ukazał się artykuł dr inż. Moniki Siew­czyńskiej o tem­atyce docieple­nia tarasów, związany między innymi ze zmi­aną przepisów doty­czą­cych ochrony cieplnej budynków. „Zmi­ana przepisów doty­czą­cych ochrony cieplnej budynku powoduje, w...
10 Wrzesień 2014
Jaki taras zbu­dować na wysokim parterze? Można się zde­cy­dować na dostaw­iany o kon­strukcji drew­ni­anej, stalowej lub betonowej albo na budowlę ziemną. Architek­tura domu oraz ksz­tałt i wymi­ary dzi­ałki mają wpływ na to, jaki rodzaj tarasu sprawdzi się przy wysokim parterze. /​ źródło Mura­...
09 Wrzesień 2014
Latem chci­ałoby się więcej czasu spędzić na balkonie. Czy jest on jed­nak gotowy do użytkowa­nia? Zróbmy przegląd i w razie potrzeby naprawmy to, co jest zniszczone. Jest to wrażliwy ele­ment domu. Wys­taw­iony na mróz, deszcz i duże waha­nia tem­per­atury; starzeje się szy­b­ciej niż ściany, fun­...
01 Wrzesień 2014
W ciągu ostat­nich lat w znaczący sposób zostały zaostr­zone w Polsce wyma­gania cieplne doty­czące budynków. W związku z tym niezwykle ważne staje się w pro­ce­sie pro­jek­towym poprawne wyko­nanie szczegółowych obliczeń i analiz, które powinny być pod­stawą wyboru rozwiążą kon­struk­cyjnych oraz...
30 Sierpień 2014
Obróbki blacharskie balkonów i tarasów. Dlaczego więk­szość obróbek tak szy­bko niszczy korozja? Co możemy zro­bić, żeby temu zapobiec? Trudno wyobrazić sobie domy pozbaw­ione tarasów i balkonów. Pełnią one istotną funkcję użytkową oraz architek­ton­iczną. Ważnym ele­mentem wykończenia ich krawędzi...
10 Maj 2014
Dzięki uprze­j­mości Pro­fe­sora w nasze ręce wpadły dwa artykuły zamieszc­zone kilka lat temu w zagranicznej prasie; w niemieckim piśmie BAUTECH­NIK 10⁄2006 oraz w ang­iel­skim mag­a­zynie COR­RO­SION 11⁄2007.

Strony