Montaż profilu okapowego K60

Film instruktażowy pokazujący montaż profilu okapowego K60 na tarasie z posadzką z płytek kamiennych, betonowych lub ceramicznych grubowarstwowych na podkładzie z kruszywa łamanego z izolacją z materiałów bitumicznych, mineralnych lub żywicznych.

Transkrypcja filmu

Jednym z najtrudniejszych do zaprojektowania i wykonania elementów budynków jest taras. Stanowi on przegrodę poziomą pomiędzy strefą wewnętrzną i zewnętrzną budynku. Takie usytuowanie przegrody wyzwala wiele zjawisk mających wpływ na szczelność i trwałość tarasu. Zależnie od pory roku, dochodzące do 60°C różnice temperatury pomiędzy strefami, zmieniające się zawilgocenie warstw oraz duże naprężenie termiczne powodują, że tradycyjne rozwiązania nie sprawdzają się w naszym klimacie. Firma Renoplast zaprojektowała kompletny system wykonania tarasu, którego zastosowanie umożliwia uniknięcie przyczyn powodujących destrukcję tarasu wykonanego w tradycyjny sposób.

Przykład rozwiązania warstw tarasowych. Wzdłuż krawędzi balkonu lub tarasu w podkładzie powinno zostać wykonane zagłębienie o szerokości około 80 mm i głębokości 3-4 mm. Takie zagłębienie umożliwi prawidłowy montaż profili okapowych. Można je wykonać na kilka sposobów, np. podczas zatopienie w świeżej zaprawie cementowej szablonów montażowych z zatarciem zaprawy do górnej powierzchni szablonu. Po związaniu zaprawy usuwamy szablon, uzyskując uskok o właściwych wymiarach. Następnie łagodzimy krawędź uskoku, poprzez jej zeszlifowanie. Podkład gruntujemy emulsją bitumiczną, a następnie przystępujemy do układania pierwszej warstwy papy podkładowej.

W pierwszej kolejności montujemy narożniki za pomocą kołków rozporowych. Przed osadzeniem koszulki kołka rozporowego, otwór wypełniamy masą bitumiczną. Przed montażem narożnika mocujemy do niego pionowy łącznik dylatacyjny. Następną czynnością jest montaż odcinków prostych, który wykonujemy podobnie jak montaż narożników, wymierzając odcinki proste, należy pozostawić na łączeniach narożników i profili przerwy dylatacyjne o szerokości około 2 mm. Profile przycinamy piłą do metalu lub właściwą do cięcia malowanych profili piłą mechaniczną. Profile dochodzące do elementów stałych budynku powinny mieć długość uwzględniającą wymiary odbojnika przyściennego. Na każdym połączeniu profili i narożników mocujemy od spodu poziomy łącznik dylatacyjny, a od zewnątrz łącznik L60. Szczeliny dylatacyjne pomiędzy profilami wypełniamy właściwym uszczelnieniem elastycznym. Dobrze osadzone profile stanowią właściwy podkład do ułożenia kolejnej warstwy papy w jednej płaszczyźnie na całej długości okapu. Przystępujemy do układania drugiej warstwy papy podkładowej. Izolację cokołu wykonujemy z pasów papy podkładowej, dbając o szczelne połączenie izolacją poziomą. W szczelinie profilu od strony wewnętrznej wklejamy na kleju montażowym taśmę ochraniającą otwory odwadniające. Na powierzchni izolacji układamy warstwę geowłókniny, zwracając uwagę, aby nie zakryć otworów odwadniających profili. Następnie układamy matę drenażową T60. Układanie rozpoczynamy od strony profili okapowych, wsuwając krawędź maty pod taśmę ochronną otworów odwadniających profili. Na długości cokołu układamy ocieplenie o grubości uwzględniającej cokół posadzki. Posadzkę układamy na warstwie z kruszywa łamanego o frakcji 2-8 mm. Płytki należy układać bez pozostawienia przerw na styk. Płytki cokołu układamy na zaprawie klejowej, a po jej związaniu powstałe szczeliny wypełniamy elastyczną masą uszczelniającą. Haki rynnowe MG 75 produkowane przez firmę Renoplast dostosowane są montażu rynien PVC firmy Marley i Gamrat o średnicy 75 mm. W przypadku wyboru rynny firmy Gamrat odcinamy górny element zaczepu haka, a w przypadku rynny firmy Marley, pozostawiamy hak w niezmienionej formie. Haki mocujemy dołączonymi do opakowania wkrętami ze stali nierdzewnej, łatwo uzyskując właściwy spadek rynien. Wykonanie tarasu w systemie drenażowym firmy Renoplast pozwala na wieloletnie użytkowanie tarasu w szczególnie trudnych polskich warunkach klimatycznych.

Liczba ocen: 96 Film: Montaż profilu okapowego K60 Otrzymana ocena: 4.8 / 5

Oceń ten film