Taras podniesiony - wentylowany

Mario Budowlaniec - montaż tarasu podniesionego-wentylowanego

Produkty stosowane przy technologi tarasów podniesionych-wentylowanych:

Profil okapowy W30

Profil okapowy W30R

Podkładka Smart

Podkładka Smart Plus