D1 - Mata drenażowa

Nowo projektowana Mata D1 przeznaczona jest do zastosowania w układach posadzkowych, gdzie występuje wysoka wilgotność oraz duże naprężenia. Zalecana do stosowania na tarasach nad pomieszczeniami ogrzewanymi oraz na ocieplonych balkonach z profilem okapowym K50. Zastosowanie maty D1 umożliwia wentylację, wyrównanie ciśnienia pary wodnej, odprowadzenie wilgoci spod posadzki i redukcję grubości warstw posadzki tarasu. Dodatkowo zapobiega wystąpieniu uszkodzeń termicznych.
Obecnie Mata D1 jest w fazie projektowej.

Informacje techniczne
Zastosowanie:
Baza
kompozyt sztucznego kruszywa z żywicą